A.A.V.A. Associació Andorrana de Vehicles Antics


-???-

Associació Andorrana de Vehicles Antics


Benvinguts a la pàgina web de la
Associació Andorrana de Vehicles Antics. Desitjem que us sigui una eina de gran utilitat per estar informats de tot el que envolta la nostra associació (sortides, borsa del motor, concentracions...).

Per a qualsevol consulta que ens vulgueu fer, visiteu l'apartat de "Contactar".

Gracies pel vostre temps !!

Notícies

PROPERES SORTIDES:

SORTIDA DE CAP DE SETMANA A LA VALL DE BOHI I VAL D´ARAN
Dissabte 15 de juny
08.00h Sortida del Viena, repartiment de dorsals i coffe break ofert per l´AAVA
09.00h Esmorzar a cal Mariano de Baro (xarcuteria i formatges del Pallars)
11.45h Arribada al Balneari de Caldes de Bohi
12.00h Sortida amb taxi 4x4 cap al Parc Nacioinal d´Aigües Tortes i llac de Sant Maurici
14.30h Dinar al balneari de Caldes de Bohi
17.00h Visita a la col.lecció privada de motos antigues del Sr. Walter Ankli (espectacular) al mateix balneari
18.00h Circuit termal i/o banys thermals (opcional 18€ x 90 min.)
21.30h Sopar al mateix balneari
23.00h Falles de Durro (espectacle de falles i foc)

Diumenge 16 de juny
08.30h Esmorzar
09.00h Sortida direcció a la Val d´Aran pel túnel de Vielha
11.30h Visita a la piscifactoria i degustació de caviar
12.30h Visita a la col.lecció privada de cotxes antics de W. Ankli a Les (espectacular)
14.30h Dinar al restaurant Peña del Pont d´Arros camí de Vielha
16.30h Tornada cap a Andorra pel Port de la Bonaïgua
Preu de la sortida (tot inclòs) 195€ x persona
Nota: El balneari de Caldes de Bohi, només disposa de 15 habitacions, en cas d´emplenar.se ens haurem de repartir en un altre hotel de Bohi (3km)
Data límit d´inscripció: 12 de juny del 2019

Per qualsevol consulta estem 24h/24h a la vostra disposció aava@aava.ad - tels 861 797/ 335 798

Qui som

L'Associació Andorrana de Vehicles Antics (A.A.V.A.) va ser aprovada pel M.I. Govern d'Andorra i està incrita en el Registre d'Associacions del Principat d'Andorra amb el n.-162/2002 en data 29 de novembre del 2002.


L'A.A.V.A. es va constituir a partir de l'Assemblea General Extraordinària del dia 7 de novembre del 2002 de l'Associació Andorrana de Clàssics Esportius (A.A.C.E.) com una evolució d'aquesta última associació que, havent estat autoritzada pel M.I. Govern d'Andorra en data 20 d'agost del 1986, quedà integrada dins de l'A.A.V.A. com una secció.


L'A.A.V.A. va ser admesa com a membre de la Federation Internationale des Vehicules Anciens (F.I.V.A.) en la reunió del Comitè General del 31 de març de 2003 a Paris, sent ratificada i reconeguda com ANF (Autoritat Nacional FIVA) pel Principat d'Andorra en l'Assemblea General celebrada a Màlaga del 22 al 25 d'octubre del 2003.


L'any 2007 es va assolir el soci número 500.

Que fem

D'acord amb els seus estatuts, l'Associació Andorrana de Vehicles Antics té per objecte la preservació, la restauració i l'ús, així com la documentació històrica de tot tipus de vehicle de propulsió mecànica, d'interès històric i tècnic al Principat d'Andorra.

Tanmateix les activitats culturals i recreatives, la promoció i la defensa del dret d'us, particularment en les vies publiques, en el seu estat d'origen d'aquests vehicles i la col·laboració amb qualsevol altra Entitat, Institució o Organisme, nacional o internacional, per tal d'assolir les esmentades finalitats.

Actualment l'A.A.V.A. està integrada per quatre seccions: Antics i clàssics, Clàssics Esportius, Motos i Altres Vehicles.

Competències

- La realització d'actes de tota mena que tinguin per finalitat directa la promoció i difusió dels vehicles antics i clàssics en general, així com del patrimoni automobilístic del Principat d'Andorra.
- L'ajuda i el suport per a la preservació, la restauració, l'ús i la documentació dels vehicles històrics en mans de particulars, de col·leccionistes o de museus.
- Insistir per tal que, en el marc legislatiu del Principat d'Andorra, siguin tingudes en consideració les condicions específiques dels vehicles històrics i el dret a utilitzar-los en les vies publiques en el seu estat d'origen i de construcció inicial.
- L'organització de manifestacions històriques turístiques essencialment no competitives amb o sense classificació.
- L'organització de manifestacions històriques de regularitat de caràcter turístic en les que la màxima velocitat no constitueix un factor determinant però en les quals convé imposar una velocitat mitja d'un màxim de 50 km/h.
- L'elaboració d'informes i la tramitació de consultes que si li formulin en la matèria que li és pròpia.
- La celebració de contactes i reunions amb altres associacions de la mateixa índole, promovent actuacions conjuntes per a un millor assoliment de les finalitats que li són pròpies.


-???- | -???-